PO PW 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Realizacja projektu

W dniach od 01.09.2016r. do 15.12.2016r. w spółce FRIGO KLASA realizowany jest projekt „Opracowanie modelu biznesowego wprowadzenia produktów Frigo Klasa Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne” mający za zadanie zwiększyć potencjał eksportowy spółki.

Wartość Projektu: 24 477,00 PLN
Wkład EFR: 15 920,00 PLN

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 ‐ 2020 (POPW)

W protokole wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 18 Maja 2016 znalazł się błąd edytorski. W związku z powyższym w dniu 23.05.2106 sporządzona została korekta protokołu z poprawioną treścią. (do pobrania tu) 20160523 Korekta protokołu wyboru wykonawcy

Wspomniany błąd nie zmienił rekomendacji co do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Obwieszczenie z dnia 18.05.2016 o wyniku postępowania ofertowego z dnia 06 maja  na wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji.

W dniu 18.05.2016 odbyła się komisyjna ocena nadesłanych ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 06.05.2016.

Protokół wyboru wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne w ramach programu Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Termin składania wniosków mija 16.05.2016 o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe PO PW 1.2

PROW 2014 – 2020

Rozstrzygnięcie postępowania Liofilizator (B.1) 18.07.2017

Zapytanie ofertowe Liofilizator (B.1.) 17 03 2017

Rozstrzygnięcie postępowania (A.4) 18.10.2016

Zapytanie ofertowe Odszypułczarka (A.4.) 04 10 2016

Rozstrzygnięcie postępowania – (A.3) 18.10.2016

Zapytanie ofertowe Myjka szczotkowa (A.3.) 04 10 2016

Wybór oferty – A2 (2) 14.10.2016

Zapytanie ofertowe na system pakowania produktów mrożonych maszyna pakująca (A.2.) 30 09 2016

Wybór oferty – A2 (1) 09.09.2016

Zapytanie ofertowe na SYSTEM NAWAŻANIA PRODUKTÓW MROŻONYCH – NAWAŻARKA KOMBINACYJNA (WIELOWAGOWA) (A.2.) 17 08 2016

Rozstrzygnięcie zapytania – (A.5) 31.08.2016

Zapytanie ofertowe na podajnik skośny z dnia 12 08 2016

Wybór oferty (A.1) 19052016

Zapytanie ofertowe ZESPÓŁ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH (A1) 20160504

Unieważnienie postępowania ofertowego ZESPÓŁ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH (A1) z dn. 18 04 2016

 

 

więcej …